Nová akcia

14.07.2010 23:16

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.

Späť